July 29 - Shoal Bay


B.C., Shoal Bay
Fabric art by Carol Seeley


B.C., Shoal Bay
Cynthia in her garden


B.C., Shoal Bay
Garden


B.C., Shoal Bay
Garden